Kliek hier om die artikel in Engels te sien - Why do we worship the way we do? 

 

Deur Matt Ludick

“Laat alles wat asemhaal, die Here prys!”

Psalm 150:6

 

Hoekom sing on liedere?

 

Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here.  Efesiërs 5:18-19

 

Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.  Kolossense 3:16

 

Ons glo dat sang ‘n kardinale deel van ons Aanbidding vorm.

 

 

Hoekom klap ons hande en lig ons stemme van blydskap?

 

Al julle volke, klap julle hande; juig tot eer van God met 'n jubelende stem…  Psalms 47:2

 

Ons glo dat dit ‘n uitdrukking van ons Aanbidding is.

 

 

Hoekom hef ons ons hande?

 

Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om u Naam te prys.  Psalms 63:5 

 

Mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand.  Psalms 141:2

 

Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis.  1 Timotheus 2:8

 

Ons glo dit simboliseer die spontane aksie van totale oorgawe in ons Aanbidding.

 

  

Hoekom aanbid ons God op ‘n hoorbare manier?

 

Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.  Psalms 34:2

 

Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê: “Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het.  Handelinge 4:24

 

Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.  Hebreërs 13:15

 

Ons glo in hoorbare korporatiewe Aanbidding.

 

 

Hoekom geruik ons musiekinstrumente in ons aanbidding?

 

Prys Hom met die ramshoring,

prys Hom met harp en lier!

Prys Hom met tamboeryn en koordanse,

prys Hom met snaarinstrumente en fluite!

Prys Hom met simbale,

prys Hom met galmende simbale!  Psalm 150:3-5

 

En ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom wat soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos dié van siterspelers wat op hulle siters speel.  Openbaring 14:2

 

Loof die Here met die lier,speel vir Hom op die harp!

Sing vir Hom 'n nuwe lied, speel met volle oorgawe, jubel dit uit!  Psalm 33:2-3

 

Ons glo dat musiekinstrumente ryklik tot ons Aanbidding bydra.

 

 

Waarna soek God in ons aanbiddingsdienste?

 

Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Johannes 4:23-24

 

Ons glo God is opsoek na mense wat Hom in Geen en in Waarheid aanbid.

AC AdapterJammerJammersLaptop BatteryChina WholesaleChina PhonesSignal Boosteracekard 2ir4 3dsr4i 3dsCell phone signal boostere-liquid